Velkommen til Aarhus Pool & Billard

Med 8 poolborde, 5 caramboleborde, 4 kegleborde og 2 snookerborde er vi et af landets absolut største.

8 Poolborde

Aarhus Pool & Billard råder over 8 Dynamic II poolborde i absolut topkvalitet. Betrukket med Simonis 860 Tournament klæde. Og ballerne er selvfølgelig Aramith Tournament.

2 snookerborde

Vi har 2 klassiske snookerborde i højeste kvalitet. Klædet er West of England 6811, der er det samme klæde, som bruges til VM.

Kegle og Carambole

Klubben har 4 1/1-match Kegleborde og 5 1/1-match caramboleborde. Dette er den afdeling, hvor vi har flest turneringsspillere, og vi har hold i næsten alle divisioner.

Arrangementer

Vi afholder din fest eller julefrokost. Hvis I bare skal hygge fredag eller lørdag aften, er Aarhus Pool & Billard altid et godt sted at starte..

 

Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkalder bestyrelsen til Ekstraordinær Generalforsamling, lørdag d. 11. februar kl. 12.00, Stenbækvej 34, 8220 Brabrand.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent de sidste 6 mdr. har møde- og stemmeret.

Dagsorden:

Klubbens fremtid, herunder evt. opløsning.

Hilsen
Bestyrelsen

Ryhavevej 8, 1. sal er nu ryddet

Klubben har nu ryddet lokalerne som har været klubbens base de sidste mange mange år.
Foreløbig eksisterer klubben stadigvæk, og bestyrelsen arbejder på at finde nye lokaler eller lave en aftale med en privat udlejer, eller anden klub om at være hjemhørende i deres lokaler og leje udstyr.

Der er flere muligheder, men det har bare ikke været muligt at finde en løsning inden det nuværende lejemål ophører pr. 31.12.2016.
Vi har solgt ud af borde og inventar for at kunne betale huslejen, og det ser ud til at den del lige præcis kommer til at lykkedes.
Vi mangler at afregne med kommunen for lokaletilskud i 2. halvår 2016, så når kasseren har regnskabet færdig ved vi hvordan hele det økonomiske puslespil ser ud, men vi forventer ikke at egenkapitalen bliver ret stor.

Vi vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling i løbet af årets første måneder, hvor klubbens fremtid kan fastlægges.

Aarhus Pool & Billard Klub lukker

Det er med stort vemod, at jeg bliver nød til at meddele at Aarhus Pool & Billard Klub lukker.
Vi har sagt lokalerne op pr. 31.12. og herefter vil klubben ikke eksistere længere.

Bestyrelsen har forsøgt at finde løsninger der kunne redde situationen, men det er løbende blevet værre og værre.

Der vil stadig være åben for medlemmer, og man kan stadig træne, og få instruktion.
Der vil også være mindst én pool turnering mere inden det er endelig slut med pool, snooker, keglebillard og 3-bande carambole på Ryhavevej 8, 1.sal.

Vi kommer til at sælge ud af inventar og af de 21 billard borde, så interesserede kan kontakte Jakob Lyng eller Erling Ekkenberg.
Alle der har personlige ejendele liggende i klubben, eller køer i køskabe bedes afhente dem, så de ikke kommer til at indgå i et evt. konkursbo.

Det er muligt at der bliver lukket for træning tidligere end 31.12.2016, da lokalerne skal ryddes.

Bestyrelsen

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Aarhus Pool & Billard Klub.

Aarhus Pool & Billard Klub afholder ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2016 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Ryhavevej 8, 1.sal, 8210 Aarhus V.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af mødesekretær.
3. Prøvelse af mandater.
4. Beretninger fra bestyrelsen.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Vedtagelse af budget og ydelse.
8. Valg af tillidsposter.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens beretninger, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag fremlægges til afhentning i klubben senest fire dage før generalforsamlingen.

Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formanden for bestyrelsens stemme afgørende.

Stemmeberettiget er alle medlemmer af klubben jfr. Vedtægternes § 3, der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i mindst 6 måneder forud for stemmetidspunktet, og som ikke er i kontingentrestance.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der stemmes skriftligt, såfremt mindst tre medlemmer forlanger dette. Ligeledes skal valg til tillidsposter foregå skriftligt, såfremt der er mere end én kandidat til den enkelte post.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

 

Aarhus, den 17. marts 2016.

Aarhus Pool & Billard Klub
Bestyrelsen