Velkommen til Aarhus Pool & Billard

Med 8 poolborde, 5 caramboleborde, 4 kegleborde og 2 snookerborde er vi et af landets absolut største.

8 Poolborde

Aarhus Pool & Billard råder over 8 Dynamic II poolborde i absolut topkvalitet. Betrukket med Simonis 860 Tournament klæde. Og ballerne er selvfølgelig Aramith Tournament.

2 snookerborde

Vi har 2 klassiske snookerborde i højeste kvalitet. Klædet er West of England 6811, der er det samme klæde, som bruges til VM.

Kegle og Carambole

Klubben har 4 1/1-match Kegleborde og 5 1/1-match caramboleborde. Dette er den afdeling, hvor vi har flest turneringsspillere, og vi har hold i næsten alle divisioner.

Arrangementer

Vi afholder din fest eller julefrokost. Hvis I bare skal hygge fredag eller lørdag aften, er Aarhus Pool & Billard altid et godt sted at starte..

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Aarhus Pool & Billard Klub.

Aarhus Pool & Billard Klub afholder ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2016 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Ryhavevej 8, 1.sal, 8210 Aarhus V.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af mødesekretær.
3. Prøvelse af mandater.
4. Beretninger fra bestyrelsen.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Vedtagelse af budget og ydelse.
8. Valg af tillidsposter.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens beretninger, regnskab, budgetforslag og indkomne forslag fremlægges til afhentning i klubben senest fire dage før generalforsamlingen.

Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formanden for bestyrelsens stemme afgørende.

Stemmeberettiget er alle medlemmer af klubben jfr. Vedtægternes § 3, der er fyldt 18 år, og har været medlem af klubben i mindst 6 måneder forud for stemmetidspunktet, og som ikke er i kontingentrestance.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der stemmes skriftligt, såfremt mindst tre medlemmer forlanger dette. Ligeledes skal valg til tillidsposter foregå skriftligt, såfremt der er mere end én kandidat til den enkelte post.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

 

Aarhus, den 17. marts 2016.

Aarhus Pool & Billard Klub
Bestyrelsen

Dansk Pool Tour kommer til klubben lørdag

DanskPoolTour-1000-5

På Lørdag d. 13. februar, vil poolafdelingen være optaget hele dagen af danmarks bedste poolspillere.
Derfor er det ikke muligt at leje et bord.
Men prøv Snooker, eller Keglebillard i stedet for, eller kom op og se hvordan de bedste spiller.
Kvartfinalerne starter kl . 19.30.

Nedgang i medlemstal

Vores kasserer har netop gennemgået vores medlemsregistreringer, og vi har måtte konstatere en kraftig nedgang i antallet af medlemmer.
Derudover er vores andel af medlemmer over 25 år, samtidig blevet højere end nogensinde. Det betyder at vores tilskud fra kommunen bliver kraftigt reduceret, og det sker enda med tilbagevirkende kraft, så vi kommer nok til at betale tilskud tilbage for aconto udbetalingerne i 2015.

Det betyder at vi bliver nød til at hæve kontigentet pr. 1. marts.
De nye satser kan ses på kontingent siden.

Hilsen
Jakob Lyng
Formand

Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Aarhus Pool og Billard – 13.4.2015

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Lehn Dahlstrøm

2. Valg af mødesekretær.
Peter Christensen

3. Prøvelse af mandater.
14 personer, heraf 13 med stemmeret (Lisa Stejlborg sad med som ikke medlem).

4. Beretninger fra bestyrelsen.
Enstemmigt godkendt

5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Enstemmigt godkendt

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

7. Vedtagelse af budget og ydelse.
Enstemmigt godkendt

8. Valg af tillidsposter.
Efter lange drøftelser og problemer med at stille en fuldtallig ny bestyrelse, blev det besluttet at den siddende bestyrelse, med formand Jakob Lyng og kasserer Erling Eckenberg i spidsen, forsøger at finde en permanent holdbar løsning med Nordea. Indtil videre har Nordea tilbudt en midlertidig to måneders forlængelse af lejemålet med en meget begrænset huslejenedsættelse, men dette ønskede de tilstedeværende på generalforsamlingen ikke at godkende. Usikkerheden om fremtiden vurderes at ville have en øget effekt på udmeldelser i perioden, og dette understøttes af, at forårets usikkerhed allerede har haft sådanne konsekvenser. Udmeldelser vil forværre den nuværende økonomiske situation og derfor skønnes det ikke at være muligt at redde klubben i dens nuværende konstellation med færre medlemmer. I de næste to uger vil der blive taget kontakt til udlejer en sidste gang, med henblik på at redde klubben fra lukning.

9. Eventuelt.